Skip to main content

Half- en volgelaatsmaskers worden altijd gebruikt in combinatie met filterbussen tegen stofdeeltjes, gassen, dampen of een combinatie. Een filterbus is een opschroefbare filter die je na verzadiging kan vervangen.
Het is niet altijd eenvoudig om wegwijs te raken in de verschillende pictogrammen, normeringen en keurmerken. Met de juiste hulp kan je op elke verpakking de nodige info terugvinden. Zo maak je steeds de beste keuze in je bouwmarkt. Volg ook steeds de instructies in de handleiding voor een correct gebruik.

A B E K P

Abe… wat? De letters A, B, E, K en P kan je terugvinden op de vervangbare filters voor een stofmasker of gelaatsmasker. Elke letter, en bijhorende kleur, vertegenwoordigt de (toxische) stof waartegen de filter beschermt. A, B, E en K zijn gassen. P zijn stofdeeltjes.
Het cijfer dat soms bij de letters staat is de gasfilterklasse. Deze klasse zegt wat de maximale concentratie mag zijn van die stof in de lucht.
1 = max 0,1 vol % (gelijk aan 1000 ppm, ofwel particles per million)
2 = max 0,5 vol % (gelijk aan 5000 ppm)

ABEKP-filter-1Gebruik de filter slechts eenmalig per sessie. Wanneer de filter in contact is gekomen met een stof, kan hij niet meer voor een andere stof gebruikt worden. Bijvoorbeeld een filter met AE aanduiding beschermt je tegen organische dampen en zure gassen. Na gebruik in zure gassen kan de filter niet meer gebruikt worden in organische dampen. De filter is aangetast waardoor de filterefficiëntie voor de andere stof onvoldoende is.

Waarom een stofmasker dragen?

In een werkomgeving schuilen er vaak sluimerende gevaren die niet onmiddellijk herkend worden. Deze gevaren kunnen je gezondheid permanente schade berokkenen en in het slechtste geval zelfs levensbedreigend zijn.
Bescherm daarom je luchtwegen zo maximaal mogelijk tegen de schadelijke invloeden van stofdeeltjes, gassen, rook en dampen die zich in de omgevingslucht bevinden.
De stofmaskers beschermen je tegen vaste stofdeeltjes, vezels, micro-organismen, nevels en aerosolen (zwevende druppeltjes en stofjes).

Samengevat


Bescherm je altijd zo goed mogelijk. Kies de persoonlijke beschermingsmiddelen die geschikt zijn voor een specifieke karwei. Zo werk je niet alleen veilig, maar ook beter en comfortabel.

  • Dankzij de kleurencodes steeds de juiste filter bij elke karwei
  • Gebruik de filter eenmalig
  • Gebruik de filter voor 1 type gas of stof
  • Kies enkel stofmaskers met EN 149 norm
  • Hou rekening met de mogelijke risico’s, bescherm je maximaal
  • Werk altijd comfortabel en veilig
  • Tip: Vergeet zeker geen werkhandschoenen en veiligheidsbril
  • Tip: Vind het product dat je nodigt hebt in je dichtstbijzijnde bouwmarkt of tuincentrum