Skip to main content

Ken je dat moment? Wanneer men in de tuin een beslissing maakt, maar nog niet weet hoeveel impact het heeft… Dat moment waarop men zo vakkundig mogelijk aan de slag wil gaan op weg naar 1 doel… Hoe men tracht het onmogelijke steeds mogelijk te maken… Tot men beseft dat het reeds te laat is!

Vind de persoonlijke beschermingsmiddelen die je nodig hebt bij je doe-het-zelfzaak.
Busters, altijd goed beschermd

Herken je dit?


Onze voeten zijn het draagvlak van ons lichaam. Ze zijn zeer kwetsbaar, alsook onmisbaar bij alles wat we doen.
Bescherm je daarom zo maximaal mogelijk met de juiste werkschoenen.


Je kan geen job bedenken waar onze handen niet bij nodig zijn. We hebben ze nodig om te werken, te eten, te voelen, te dragen en ga zo maar voort.
We kunnen ze dan ook niet genoeg beschermen tegen allerlei risico’s; zowel thuis als op het werk. Daarom is het belangrijk de juiste handschoen te kiezen, die een optimale bescherming combineert met het nodige comfort.


In een werkomgeving schuilen er vaak sluimerende gevaren die niet onmiddellijk herkend worden. Deze gevaren kunnen uw gezondheid onherstelbare schade berokkenen en in het slechtste geval zelfs levensbedreigend zijn.
Het is dan ook een absolute noodzaak om de ademhalingswegen zo goed mogelijk te beschermen tegen schadelijke invloeden van stofdeeltjes, gassen, rook en dampen die zich in de omgevingslucht bevinden.
De stofmaskers beschermen je tegen vaste stofdeeltjes, vezels, micro-organismen, nevels en aërosolen (zwevende druppeltjes en stofjes).
Ze worden gekenmerkt met de code FFP, wat staat voor Filtering FacePiece Particals:

  • FFP 1: tegen grote vaste deeltjes
  • FFP 2: tegen vaste en/of vloeibare aërosolen die gevaarlijk of irriterend zijn
  • FFP 3: tegen toxische vaste en/of vloeibare aërosolenThuis of op het werk worden wij allemaal geconfronteerd met meerdere risico’s in werksituaties.
Persoonlijk beschermingsmiddelen (PBM) moeten daarom steeds gedragen worden om ons te beschermen tegen risico’s die onze veiligheid of gezondheid ernstig kunnen bedreigen.

Vind de persoonlijke beschermingsmiddelen die je nodig hebt bij je doe-het-zelfzaak.
Busters, altijd goed beschermd